Nieuws

Goedemorgen allemaal. Vanochtend werd ik ineens wakker: “klaarwakker”. Ik dacht bij mezelf; hoe laat zou het zijn?  want het was nog donker buiten. Ik pakte mijn telefoon, de accu was leeg en mijn telefoon uitgevallen. Ik zette mijn telefoon aan, ik kon net nog de tijd zien voordat die weer uitviel en wat denk je? 04:44 uur, een duidelijk teken van de engelen.

Ik voelde de behoefte om al op te staan, fijn een kop thee gezet en ben ik voor ons voor vandaag op 22-04-2020 een boodschap gaan schrijven welke voor iedereen die dit bericht leest bedoeld is op dat moment:

444: “Je bent op de goede weg, al lijken de uiterlijke omstandigheden op dit moment voor jou een chaos, jij bent op het pad van ontwaken waarbij een ‘Schare van Engelen’ je omringen.

Er is momenteel een groot transformatieproces gaande, zowel bij jezelf als op collectief niveau, dit proces is voor de mensheid nodig om weer in verbinding te komen met zijn of haar hart als ziel, eigenliefde te verkrijgen en te beseffen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en een éénheid vormen, wat je jezelf symbolisch zou kunnen voorstellen als een groot hart, die staat voor het positieve netwerk van ‘onvoorwaardelijke liefde’ waar jij mee in afstemming aan het komen bent in deze periode dat de Aarde een zuivering doormaakt.

In deze tijd ben jij oude stukken vanuit het verleden aan het verwerken, wat je allemaal mee hebt gemaakt in je leven, wat nodig is om jouw lessen uit te leren en te beseffen hoe je geworden bent door de maatschappij, opvoeding, cultuur, school, familie en vrienden. Tijdens deze periode ga je ervaren welke stukken van jezelf zijn en welke thema`s je hebt aangenomen van anderen over wie jij zou zijn, dan kom je erachter dat je eigenlijk diep vanbinnen, vanuit je hart, anders bent dan waar jij je altijd mee hebt geïdentificeerd vanwege dat anderen dit tegen je zeiden of omdat je het jezelf vanuit zogenaamde ‘normen en waarden’ aan had geleerd om erbij te horen.

Even niet teveel fysiek contact met anderen en meer rust en tijd is nodig voor jezelf om alles wat je hebt meegemaakt te laten bezinken en een plekje te geven, om weer te herinneren hoe jij je vanbinnen echt voelde als anderen jou bijvoorbeeld niet gerespecteerd of minderwaardig behandelende of iets probeerde wijs te maken uit eigenbelang, want uit fatsoen of om de lieve vrede te bewaren hebben we onszelf vaak anders voor gedaan dan hoe we ons eigenlijk voelde en daarmee hadden anderen ons in hun macht. Omdat jij jezelf aan paste aan hun door bijvoorbeeld maar niets terug te zeggen om de confrontatie te vermijden en niet op te hoeven vallen. Weet dat nu jij aan het ontwaken bent, er een groot bewustwordings- en heelwordingsproces bij je gaande is en dat deze zogenaamde ‘machten’ in deze tijd van transformatie aan het verplaatsen zijn.

Mensen die nog slapen zullen vanuit hun oude gewoonte door blijven gaan met manipulatie uit eigenbelang (ze zijn bang om zelf te kort te komen of iets wat ze aan materieel bezit hebben vergaard te verliezen), maar ze beseffen nog niet dat dit soort tactieken als liefdeloze gedragingen in deze tijd door de mand vallen, omdat dit gedrag niet ‘puur, zuiver en onvoorwaardelijk liefdevol’ is en niet thuis hoort in de Hemel die stapsgewijs op de Aarde aan het komen is.

Nu begin je jezelf te beseffen dat je respectloze gedragingen van bepaalde mensen niet hebt verdiend en dat het in werkelijkheid eigenlijk niet bij jou past en in plaats van niets te zeggen, jezelf aan te passen of juist ertegen in te gaan, ga je leren wanneer je beter je mond kunt houden of juist je eigen grenzen naar anderen toe aan kunt geven door op te komen voor je eigen waarheid en geloof vanuit je hart. Je gaat steeds minder jouw kostbare energie verspillen aan snode plannen van anderen om ze zogenaamd te helpen, omdat je beseft dat bepaalde plannen van anderen jezelf en de totale mensheid niet op een hoger niveau dient en stop je jouw energie in je eigen liefdevolle plannen door datgene te doen waar je hart van gaat zingen en waar jij het blijst en allergelukkist van wordt als richtingaanwijzer naar jouw hartenwensen, het goede voorbeeld aan anderen te geven en gewoon puur jezelf te zijn, wie jij diep vanbinnen werkelijk bent.”

Wil jij ook graag leren om boodschappen van de Engelen en de Aartsengelen te ontvangen? Binnenkort kun je fijn van huis uit de Online lessen van de ‘Opleiding tot Engelenmedium‘ gaan volgen, waarbij je tevens verschillende inwijdingen/healings ontvangt die je verder zullen helpen in je ontwakingsproces.

Engelengetallen Reading

 60.00 incl. btw

Een engel heeft als Goddelijke taak het begeleiden en beschermen van jou en je dierbaren. De engelen willen alleen het allerbeste voor ons en geven op velerlei manieren tekenen door om je te ondersteunen tijdens het bewandelen van je levenspad. Deze worden kenbaar gemaakt als ingevingen, gevoelens en indrukken in woord en beeld.

Opleiding tot Engelenmedium – Online lessen

 600.00 1,200.00

Wil jij ook een Engelenexpert worden? Dan is dit je kans om een opleiding op locatie te volgen wat jou de mogelijkheid geeft om alles te leren wat met positieve energieën te maken heeft waarmee je anderen én jezelf kunt helpen. Laat de engelen je assisteren om het leven aangenaam te maken en je mooiste dromen te laten uitkomen.

Meer gezondheid