NieuwsTips

Wat kunnen wij als Lichtwerkers onderling, samen en als individu bijdragen in deze tijd van transformatie op Aarde?

Wij Lichtwerkers, ofwel hooggevoeligen als ‘Engelen op Aarde’ leren elkaar niet voor niets kennen in dit leven, op het juiste moment in de tijd ontmoeten we elkaar weer, omdat we elkaar al allemaal kennen vanuit vorige levens. Onderling en samen hebben we ook al allerlei levens gedeeld, wat moest gebeuren, omdat we een gezamenlijke Goddelijke opdracht als levensdoel hebben om de Aarde en al haar bewoners en het leven te helpen in dit transformatieproces over te gaan naar het volgende level als ‘Hemel op Aarde.

We zijn in alle tijdperken van transformatie al werkzaam geweest op Aarde om de Wereld te helpen transformeren naar een nieuw tijdperk, denk hierbij bijvoorbeeld aan Lemurië, Atlantis en Egypte. Daar hebben we toentertijd bijvoorbeeld ook als hogepriesteres gewerkt. Op het moment maken we de overgang van het oude Vissentijdperk als 6e dag naar de nieuwe Aquarius-energie als de voltooiing van de 7e dag van de Schepping. Velen mensen dromen nog en ervaren momenteel hun leven als nachtmerrie, wat een noodzakelijk proces is, wat als eerste doorlopen dient te worden als een soort Hel op Aarde om in dit stadia de nodige levenslessen te kunnen leren. In deze tijd zullen steeds meer mensen gaan ontwaken en de weg weer terug naar binnen gaan vinden en bewandelen, startend vanuit hun ego als lagere zelf onderweg naar hun ziel als hart, waarbij ze onderweg alles wat niet bij hun ware zelf als hart hoort of past los gaan laten om zo weer volledig zuiver en puur zichzelf te worden.

Vanuit die voorgaande levens hebben we met zijn allen, maar ook ieder voor zich, veel kennis en levenservaringen opgedaan. Door met elkaar samen te werken en ervaringen te delen zullen steeds op het juiste moment in de tijd die puzzelstukjes vanuit het onderbewustzijn terug omhoog bij je naar het bewuste komen, deze stukjes met informatie zijn nodig als bewustwordingen over welke volgende stappen je mag gaan zetten richting je Goddelijke levensdoel. Ook zul je voelen, weten of tekenen en bevestigingen vanuit het Universum ontvangen wanneer de tijd rijp is om deze informatie met elkaar te delen of in te zetten om anderen te helpen. Weet dat je als Lichtwerker zijnde een rolmodel bent voor de Wereld en de mensen om je heen en dat het vooral belangrijk is om het goede voorbeeld te geven, wat je het beste kunt doen door puur jezelf te zijn, vanuit je hart als ziel, en je hart te gaan gebruiken als kompas in de richting die je mag gaan: “Go With The Flow”. Dan zul je stralen en onvoorwaardelijke liefde als helend & krachtig Licht verspreiden en Lichtzaadjes planten bij anderen om zodoende ook te kunnen gaan ontwaken.

Akasha Kronieken

Het begrip ‘Akasha kronieken’ komt uit het Oosterse en refereert aan een collectief geheugen, een opslagplaats, waar alle gedachten, emoties en gebeurtenissen van alle tijden op Aarde tot op heden en in de toekomst zijn opgeslagen. Door middel van het ontvangen van een inwijding in de energie van de Akasha kroniek is deze bibliotheek voor iedereen toegankelijk. Het is een waardevolle bron omdat je kan kijken wat voor jou de eigenlijke bedoeling is van dit leven, waarom bepaalde dingen gebeuren of juist niet en wat eraan te doen is, hetgeen bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens deze opleiding ontvang je alle handvatten die nodig zijn om in dit bijzondere levensboek te lezen. Je kunt ermee werken in je privésituatie of toepassen om andere mensen te begeleiden en te helen.

Zodra de startdatum is gepland, kun je jezelf in de tussentijd nog aanmelden en zodra de les is gestart instromen op een later moment, je ontvangt dan de opname van de voorgaande les(sen) die je thuis op je gemak kunt kijken:

Bij interesse kun je jezelf aanmelden voor de 10 lessen, zet jouw voor- en achternaam bij jouw bestelling zoals je deze graag op de certificaten ziet staan. Geef ook een geldig mobiele telefoonnummer op, je wordt toegevoegd aan een gezamenlijke WhatsApp groep.

Er wordt een WhatsApp groep aangemaakt, speciaal bedoeld om samen te oefenen met medestudenten en ervaringen te delen, deze groep blijft ook na de opleiding nog intact, zodat jullie altijd samen nog kunnen overleggen over bepaalde kwesties.

Informatie

Maaike is van plan om in het voorjaar 2024, weer te starten met de volgende groep om live de online lessen van de ‘Opleiding tot Akasha kroniek Therapeut’ te geven, wellicht kunnen we in maart al gaan starten. Vanaf gemiddeld 5 personen zal de startdatum worden geprikt. Je ontvangt per les een mooi opgemaakt pdf-bestand als lesmateriaal, 2 digitale certificaten van behaalde onderdelen en een digitaal eindcertificaat dat je bent opgeleid tot Akasha kroniek Therapeut.

Nadat je jezelf ingeschreven hebt, ontvang je alvast de theorie van de lessen op voorhand, die je dan thuis op je gemak kunt doornemen voordat de online lessen starten.

Tijdens de online lessen ontvang je aanvullende informatie die doorkomt per onderdeel. Daarom is het goed om tijdens de online lessen ook papier en kleurtjes/stiften bij de hand te hebben, zodat je aantekeningen kunt maken en ooit een tekening bijvoorbeeld van een ervaring met een inwijding.

De online lessen duren minimaal 1 uur tot maximaal 2,5 uur per keer en bedragen € 60,00 per les inclusief btw.

Stel als de lessen al zijn gestart en je wilt evengoed nog deelnemen, iedere les wordt opgenomen, zo kun je de gemiste lessen toch nog volgen en live meedoen met de volgende lessen. Als het ooit niet lukt er live bij te zijn tijdens de les is geen probleem, iedere deelnemer ontvangt de opname van alle lessen waardoor je deze voor altijd hebt en terug kunt kijken en luisteren.

Wil je toch liever per les betalen?

Nu als actie kun je via deze link ook per les betalen en bij de notitie zetten dat het om de Life Online lessen via Zoom gaat, dan zal jouw aanmelding worden opgenomen en kun je deelnemen aan de groep.

“Binnenkort volgen de Engelen Boodschappen voor de maand ‘Februari’ 2024 weer”.

In Liefde & Licht, Maaike ❤️

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie