NieuwsTips

In zowel de Hebreeuwse Bijbel als in het Nieuwe Testament wordt gesproken over personen die een ‘Hemelvaart’ meemaakten. De meest bekende van de personen die naar de Hemel opstegen of werden gevoerd, is Jezus Christus.

In onze tijd spreken we over het maken van de reis naar binnen, naar je hart als ziel, ofwel ‘hogere zelf’ om zo de Hemelpoort te bereiken om jouw eigen hart te kunnen gaan volgen en je eigen ‘Hemel op Aarde’ te gaan bouwen. Pinksteren wordt gezien als de uitstorting van de ‘Heilige Geest’, ook wel het feest van de ‘Heilige Drie-eenheid’, ofwel het feest van het ‘Heilig Sacrament’ en van het ‘Heilig Hart’ genoemd.

Aanbieding: In plaats van € 88,00 betaal je nu € 44,00, meld je aan via de volgende link:

Hemelvaart & Pinksteren Special 2023 – Engelen Boodschappen & Groepshealings+Inwijding – Maaike Kerstens

De engelen hebben doorgegeven dat ‘Hemelvaart & Pinksteren’ een ideaal moment is als ‘Poortdagen van de oogst’, in het Christendom is de ‘witte duif’ vooral het symbool van de Heilige Geest, tevens vormt het een symbool voor het geloof dat geschriften zijn ontstaan op basis van Goddelijke ingevingen. Tijdens de inwijding in de energie van de ‘witte duif’ op Hemelvaartsdag zullen de voorbereidingen worden getroffen om alle inspiratie en nieuwe ideeën die je zult ontvangen over de volgende stappen in je leven goed te kunnen gaan onderscheiden over wat werkelijk bij je past, zodat je de beste keuzes kunt gaan maken in waar je ook daadwerkelijk energie in gaat stoppen op Aards niveau om het ‘geplante zaad’ verder te gaan voeden en te gaan laten ontkiemen tot jouw ware hartenwensen op Aards vlak. Op Pinksteren zal dan duidelijk voor je worden welke weg je op mag gaan en wat het allerbelangrijkste is voor jouw hart als ziel om neer te gaan zetten als Goddelijk doel en zal het in samenwerking met de engelen door middel van de boodschappen en healings verder vorm gaan krijgen.

Hemelvaart & Pinksteren Engelen Boodschappen & Groepshealings + Inwijding

Maaike zal op ‘Hemelvaart’ 18 mei om 19:00 uur een inwijding in de energie van de ‘witte duif’, Symbool van Vrede, van Aartsengel Chamuël geven, gecombineerd met een speciaal op jou afgestemde healing. Inclusief een leerzame E-map betreffende het onderwerp en een certificaat dat je bent ingewijd in deze energie en wanneer gewenst ook andere mensen verder mag helpen om te werken aan blokkades betreffende het thema ‘vrede’.

In de ochtend op de Pinksterendagen, zondag 28 mei & maandag 29 mei ontvang je ‘Engelen Boodschappen’ betreffende Pinksteren, in combinatie met de getrokken ‘Aartsengelen Kaarten’ waarbij je dan in de avond om 19:00 uur een extra healing als behandeling zult ontvangen (welke tevens nog op een later moment opgehaald kan worden voor een bewuste ervaring wanneer je om dat tijdstip niet kunt, wat niet per se noodzakelijk is, want de engelen energie zal altijd datgene doen wat nodig is voor jou op dat moment) om je klaar te stomen voor al het moois dat voor je klaar ligt als Goddelijke pad.

Deze workshop via Whatsapp is geschikt voor iedereen die in contact met de engelen is geïnteresseerd, ook al is dit je eerste keer of ben je inmiddels vergevorderd in het vertalen van hun subtiele aanwijzingen. Je zult zeker genieten van deze bijzondere ervaring waarbij je van harte welkom bent.

Het is aan te raden om dagelijks ook pen, papier en kleurtjes/stiften en een klein boekje/schriftje bij de hand te hebben, zodat je aantekeningen kunt maken of doorgekregen informatie kunt opschrijven en uitbeelden.

We gaan er samen een bijzondere, gezellige en helende Hemelvaart & Pinksterendagen van maken die in het teken van de engelen en ‘Licht & Liefde’ zal staan.

Verder kun je wanneer gewenst dinsdagavond 30 mei om 20:00 uur vrijblijvend Online deelnemen via het programma ‘Zoom’, de dinsdag na de Pinksterendagen-behandelingen om jouw ervaringen te delen, tevens om vragen te stellen, en gaan we ook in contact met Aartsengel Chamuël als ‘Vredes-Engel’ om boodschappen te mogen ontvangen. 

Klik hier om in te loggen op Zoom. Meeting ID: 322 616 377 / Passcode: 997475

Volg je hart, luister naar je hogere zelf, de stem van jouw ziel

In het hart (hartchakra) zetelt de ziel, de altijd onvoorwaardelijke liefdevolle stem in jezelf die de waarheid spreekt, welke ook wel het ‘hogere zelf’ wordt genoemd. Eigenlijk zou je deze stem in jezelf kunnen vergelijken met jouw eigenliefde, omdat als jij jouw hart volgt je altijd datgene doet wat voor jou op dat moment het beste is en waar je het gelukkigst van wordt, die in de binnenste kern van het hartchakra zetelt en gezien kan worden vanuit de chakratherapie als de kleur ‘roze’, waarmee Aartsengel Chamuël in verbinding staat. De buitenrand van het hartchakra staat voor de kleur ‘groen’, waar Aartsengel Rafaël aan gekoppeld is.

Jouw hart klopt op het ritme van de Schepping, als je in verbinding staat met je ziel en jouw hart volgt zit je dus op de trilling van het Universum, ook wel ‘Al wat is’ genoemd, sta je in jouw kracht en luister je naar je hogere zelf als eigenliefde die je jezelf zou kunnen voorstellen als het engeltje op jouw schouder en resoneer je met de ‘waarheid’ en ben je Alwetend. Waarheid is de taal van de ziel, steeds als je opkomt voor je eigen waarheid en geloof vanuit je hart zul je dichter bij de werkelijkheid komen en in verbinding staan met het Universum. Op dit niveau sta je in contact met Alles wat er bestaat en zodoende kun je ook vanuit je hart communiceren met alle schepsels, zoals dieren, bomen en planten, omdat wij aangesloten zijn op hetzelfde Goddelijke netwerk. Een groot verschil met jouw lagere zelf als ego, die onwetend en onbewust is en als het ware in een leugen leeft, omdat je ego zich probeert vast te houden aan zogenaamde zekerheden en bang is voor verandering zal deze stem in jou als duiveltje op je schouder er alles aan doen om je vast te houden in oude patronen, zodat je blijft stilstaan en niet verder groeit door je onzekerheden, twijfels en liefdeloze gedachtes in te fluisteren. Elke keer als jij op het punt staat te groeien, door de nieuwe inspiratie die je wordt gegeven door jouw ziel, de engelen en de Lichtwereld en jij een stap in deze nieuwe richting wil zetten, zal jouw lagere onbewuste zelf aan de rem proberen te trekken door deze liefdevolle zachte stem van jouw hogere zelf in jou te overschreeuwen en hiermee jou weer omlaag te halen en gevangen te zetten op de plek waar je staat, wat je jezelf kunt voorstellen als geboeid zijn aan de duivel.

De Hemel op Aarde zal voor iedereen zichtbaar zijn op het moment dat alle mensen op Aarde geleerd hebben naar de onvoorwaardelijke liefdevolle stem van hun hogere zelf te luisteren en hun ziel tot expressie te brengen, want op dat moment doe je iets niet meer uit eigenbelang, maar vanuit eigenliefde, wat betekent dat je voordat je hebt gewenkt al wordt bediend in die zin dat als jij en anderen puur hunzelf zijn de mensheid in zijn geheel aangesloten is op het hart als netwerk van het Universum, dus zichzelf vanuit deze trilling uitdrukken en altijd op het juiste ritme meebewegen en iedereen net datgene doet wat ieders uitkomend verlangen is in plaats van wat in de oude tijd nog gebeurde dat de mensen zich tegen elkaar keren en afwijzend en afkeurend reageren. Dit gedrag van het onbewuste ego zou je kunnen vergelijken met de cellen in jouw lichaam, je hebt goede cellen (vergelijkbaar met eigenliefde) en je hebt kwaadaardige cellen die kanker veroorzaken (zelfvernietiging). Kanker is een zelfvernietigende ziekte die ontstaat doordat je een langere tijd niet aangesloten bent geweest op het Goddelijke netwerk, doordat je geen eigenliefde had waardoor je gevangen bleef in oude patronen en stil bleef staan en verzonken bent geraakt in een zwart gat.

Je hart kun je zien als een kompas en gebruiken als richtingaanwijzer om te zien of iets goed voor je is, bijvoorbeeld om jezelf verder te ontwikkelen, maar geeft ook tekenen over wanneer iets aan beëindiging toe is, zoals bepaalde mensen die niet meer bij jou passen of als je klaar bent met een bepaalde ontwikkeling en mag kiezen voor een andere richting, want het leven is continue onderhevig aan verandering wat betekent dat iets wat je vroeger leuk vond om te doen of iemand die je inspireerde en waar je graag bij was, dat op een gegeven moment als jij jezelf verder hebt ontwikkeld en bent gegroeid, deze situaties ontgroeid bent en ze je niet langer dienen om van te leren en verder te ontwikkelen. Het kan dan zelfs gaan aanvoelen als een blok aan je been, omdat het je tegenhoudt om verder te groeien.

Het hart kan waarheid (hogere zelf/ziel/liefde/licht) van leugens (lagere zelf/ego/angst/donker) onderscheiden, het kan verschillende emoties en de trilling ervan herkennen en zo voelen of iets of iemand op dat moment wel of niet bij je hoort. Soms kan je ontwikkeling snel gaan, zo zul je erachter kunnen komen dat bijvoorbeeld bepaalde voeding waarbij je jezelf enkele maanden geleden nog goed voelde zich nu tegen je keert en je aangetrokken wordt tot andere voedingsmiddelen. Dit subtiele gevoel is juist en een teken voor jou dat je hier verandering in aan mag brengen, zodat je nog meer levensenergie verkrijgt door te durven kiezen voor het beste voor jou en niet in oude patronen te blijven hangen omdat het makkelijk is of je eraan gewend bent geraakt. Want gewenning is stilstand en stilstand is achteruitgang, wat de levensenergie doet blokkeren en uiteindelijk klachten veroorzaakt als alarmsignaal dat je veranderingen dient aan te brengen in je leven, want alles wat in je leven negatief op je overkomt is een te leren levensles en alles wat goed gaat is een uitkomend verlangen omdat je de les aangaande het thema al hebt geleerd. Jij bent de hoofdrolspeler van je eigen leven en veroorzaakt daardoor ook de verhaallijnen op het theater door hoe je vanbinnen bent ingesteld. Je zou jouw leven kunnen zien als een ruimte waar allerlei deuren zijn, bepaalde deuren staan wagenwijd open, andere deuren staan op een kier en weer andere deuren zijn gesloten. Zolang een deur nog openstaat zal deze opening op de een of andere manier jouw leven beïnvloeden, het kunnen deuren zijn die jou positief beïnvloeden, maar ook negatief. Sommige nieuwe deuren kunnen niet open worden gedaan, zolang jij een deur die niet meer bij jou past nog open of op een kier laat staan, omdat deze deur te maken heeft met een lagere energie die niet overeenstemt met de hogere energie van de nieuwe deur die staat te wachten om te worden geopend.

Deze tekst is afkomstig uit de lessen van de ‘Opleiding tot Lichtwerker. 

Poortdagen

Poortdagen zijn energetisch gezien speciale dagen, waarvan er iedere maand meerdere zijn, omdat op die momenten in de tijd de ‘sluier’ tussen Hemel en Aarde dunner is, waarmee de ‘energetische scheiding’ tussen onze Wereld en de rest van het Universum wordt bedoeld. Het zijn kruispunten van tijdgolven die het ontvangen van de Kosmische kennis, als je hiervoor open staat, makkelijker maken. Op deze dagen is de spirituele energie dan ook extra voelbaar en waarneembaar, je kunt hierdoor gemakkelijker met andere Werelden als dimensies in contact komen, waardoor het uitstekende momenten vormen om spiritueel werk te verrichten, zoals het opzetten van een ‘Poortdagen Aartsengelen Beschermkring’ en het ontvangen en doorgeven van healings en/of boodschappen, die meestal overeenkomen met wat er gaande is op collectief niveau en zo ook een wisselwerking geven tussen een individu, zoals een ‘Lichtwerker’ en zijn of haar omgeving en zelfs de planeet, omdat alles met elkaar in verbinding staat als Goddelijk geheel.

Het doel van de Poortdagen is om het bewustzijn van de mens te verhogen, het versnellen van het transformatieproces op Aarde en innerlijke groei te stimuleren. Want hoe meer jouw frequentie, ofwel trilling, van het energetische lichaam verhoogd, des te beter kun je vanuit jouw hart als ziel gaan leven. Het kan zijn dat je op de Poortdagen veel last ondervindt van de doorkomende energie, dit komt doordat jouw lichaam zich betreffende bepaalde thema’s nog op een lager trillingsniveau begeeft dan je ziel, wat dan als het ware wordt losgetrild en aangeraakt om mee aan de slag te gaan als te leren levenslessen en zo kunnen ook oude onverwerkte emoties of onderdrukte lichamelijke klachten weer bovenkomen om verder te helen.

01. De ‘witte duif’ Symbool van Vrede Aartsengel Chamuël

Aartsengel Chamuël haar Symbool van Vrede is de ‘witte duif’, welke zij als boodschapper van de liefde inzet om naar mensen toe te sturen, om vrede te brengen in de betreffende situatie van diegene die onvrede hebben met zichzelf, zoals door gevoelens van minderwaardigheid en daardoor in conflict zijn met anderen of een bepaald onderwerp. 

Deze les bestaat uit een leerzame E-map, geleverd in een pdf-bestand, waarin de volgende thema`s aan bod komen:

* Informatie over hoe en waarbij je de witte duif van Aartsengel Chamuël kunt toepassen in het leven.* Mensen kunnen de witte duif van Aartsengel Chamuël aanroepen, als ze onvrede met iets of iemand ervaren, geschillen met elkaar hebben of grote moeite ondervinden om een ruzie bij te leggen.* Laat Aartsengel Chamuël je helpen om met haar vredesduif de vrede te bewaren, als bepaalde personen op je tenen zijn gaan staan en het bloed onder je nagels vandaan halen.* Het witte licht van de duif zorgt voor een directe herkenning van het diepste deel van wie jij bent en helpt om alles te reinigen en los te laten wat jij niet bent, bijvoorbeeld als je andermans energieën hebt overgenomen, waardoor je negatief wordt beïnvloed.* Tevens zal het witte licht van de duif je bescherming bieden tegen energetische aanvallen van buitenaf, zodat het je makkelijker wordt gemaakt om met liefde boven een situatie te gaan staan en je jezelf niet in verleiding laat brengen om negatief op een voorval te reageren.* De witte duif van Aartsengel Chamuël kan ons in noodsituaties weer tot onszelf laten komen, zodat je innerlijke vrede ervaart met jezelf en je omgeving. Je kunt het voor jezelf gebruiken wanneer je maar wilt, maar ook bij iemand anders die overstuur is geraakt en de gebeurtenissen om zich heen benadert vanuit het bange ego, in plaats van het hogere liefdevolle zelf, waardoor diegene later spijt zou kunnen krijgen van zijn of haar liefdeloze gedrag.* Je ontvangt uitleg over hoe je Aartsengel Chamuël haar Symbool van Vrede kunt gewaarworden.* De symboliek over de witte duif, wat tevens nieuwe inzichten geeft over de betekenis van deze kaart wanneer je deze voor jezelf of iemand anders hebt getrokken.* Je leert diverse healingtechnieken die je kunt gebruiken voor jezelf of anderen.* Er wordt een healing omschreven met de witte duif van Aartsengel Chamuël om vrede te brengen.

In deze les ontvang je tevens een inwijding in de energie van de ‘witte duif’, als Symbool van Vrede, waarmee Aartsengel Chamuël werkt op het gebied van heelwording. De inwijding stelt jou in staat om vanaf dat moment op de juiste wijze met dit energetisch genezingssysteem te werken, omdat je zelf de betreffende energiefrequentie hebt ervaren, waardoor het wordt geactiveerd.

Na de inwijding ontvang je een digitaal certificaat, dat je bent ingewijd en vanaf heden op een professionele manier met Aartsengel Chamuël haar Symbool van Vrede, de ‘witte duif’, kunt samenwerken. Daarnaast krijg je een document met informatie over een inwijding op afstand, zodat je jezelf thuis op de juiste manier kunt voorbereiden om deze te ontvangen.

Geef bij de aanvraag tevens de dag en het tijdstip door van wanneer je de inwijding wenst te ondergaan met de bijbehorende gegevens zoals je voornaam en achternaam, je woonplaats en geboortedatum, zodat Aartsengel Chamuël precies weet om wie het gaat. Deze inwijding zal worden gecombineerd met een speciaal op jou afgestemde healing.

Alvast een hele fijne Hemelvaart & Pinksteren toegewenst 🕊💝

​In Licht & Liefde, Maaike 😘

1 Reactie

 1. Deze healing was een intense voor mij. Ik ben een methode aan het uitproberen om de lichamelijke trauma’s en natuurlijke reacties los te laten.
  Bij deze healing ging het vooral over familie en relaties.
  Samen met de healings van Maaike lukt het me nu om echt oude, vastgeroeste patronen te gaan loslaten.
  Zo probeer ik mezelf te vergeven voor de situatie waar ik me nu in bevind en waar ik maar niet de juiste weg kan vinden. De engelen helpen mij die oude koorden los te maken van mij.
  Ik zie nu hoe ik aan mijn gevoel van minderwaarde gekomen ben, hoe ik me van voor de geboorte al niet welkom voel en dit nog altijd voelbaar is in mijn angst om verdere stappen te zetten.
  Ik moet mezelf echt graag gaan zien en eerst zorgen voor mezelf en vinden wat mij plezier brengt in het leven.
  Ik ben opgevoed in 2 werelden en ik zoek een manier om het beste van beide met elkaar te verbinden om mijn eigen unieke leven op te bouwen.
  Het mooie aan deze ‘Specials’ is het samenzijn via WhatsApp. We zijn niet alleen, we verbinden gewoon moeilijk en vertrouwen is bij vele een issue.
  Nu besef ik wat een mooi collectief iets ik op mijn eentje ook hier in mijn Wereld probeer te healen. En dat ik niet alleen ben.
  Maaike is al een heuse hulp geweest in mijn lange zoektocht naar mijn prachtige “ik” die stiletjes aan begint te bloeien.
  Ook al lijkt het voor de buitenwereld dat ik een harde dame ben, kordaat en zelfbewust. Dat is maar 1 zijde van mijn persoonlijkheid.
  Er zit nog altijd een klein meisje in mij verscholen die hunkert naar bevestiging, liefde en thuiskomen.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie