Transformatie Healing & Regressietherapie

“Rond het jaar 2000 – 2012 heeft de overgang (bevruchting van de Aarde) plaatsgevonden van het oude Vissentijdperk naar de nieuwe Aquariustijdperk op de Wereld die in het jaar 2020 de volledige transformatie bereikt (geboorte van de Aarde in de nieuwe energie).”

Het nieuwe Aquariustijdperk is gestart, momenteel in het jaar 2020 is de transformatie op volle toeren in de Wereld gaande, wat je bijvoorbeeld kunt merken aan het uitzuiveringsproces wat op Aarde plaatsvindt, zoals met het corona-virus.

Wie weet van de verandering in 2012?

Op het moment dat de Mayakalender afliep op 21 december 2012 dachten velen dat de Wereld zou vergaan. Ergens hadden ze wel gelijk, want de oude Wereld qua energie van het Vissentijdperk vergaat, maar hiervoor in de plaats komt het nieuwe Aquariustijdperk waarvoor wij Lichtwerkers op Aarde zijn gekomen om de mensen te begeleiden in de overgang naar deze nieuwe tijd. Dat is ook de reden dat wij Lichtwerkers de laatste jaren massaal wakker aan het worden zijn, want wij zijn zogezegd “de eerste schapen die over de dam gaan” en de mensen zullen ons gaan volgen. Hierbij is het één van de belangrijkste taken van een Lichtwerker om anderen het goede voorbeeld geven door puur jezelf te zijn en op een respectvolle manier op te komen voor je eigen waarheid en geloof vanuit je hart, waardoor jouw Licht zich zal verspreiden en bij anderen die nog niet wakker zijn binnen zal komen en bij hun ook het transformatieproces zal worden gestart om de reis naar binnen, naar hun ziel te gaan maken en alles wat niet werkelijk bij hen hoort vanuit hun ego los te kunnen gaan laten.

De Aarde is in een hoger energieveld gekomen. We zijn een verschuiving aan het maken van de 3e naar de 5e dimensie. De meesten van ons bevinden zich nu in de 4e dimensie, een overgangsfase naar een nieuw bewustzijn. Hierdoor maken veel mensen heftige, innerlijke processen door, die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling en de gehele samenleving op Aarde, zodat deze naar een hoger Goddelijk plan wordt gebracht.

De gevolgen van deze verschuivingen kunnen zijn dat mensen veranderingen doormaken op het gebied van relaties, gezondheid, werk, woonomgeving enzovoort. Het is een groot transformatieproces dat momenteel op collectief niveau gaande is en wat voor velen heftig zal zijn, waarbij het de taak van ons Lichtwerkers is om ondersteuning te bieden aan diegenen die hier klaar voor zijn en/of vastlopen in dit verwerkings- en bewustwordingsproces om wakker te gaan worden. Hierbij worden we geholpen door onze beschermengelen en gidsen, overleden dierbaren, de engelen, de aartsengelen, de natuurwezens en andere Lichtwezens.

Als ‘Engel op Aarde’ kan Maaike jou bij verschillende problemen hulp bieden, bijvoorbeeld:

 • Bij geestelijke en/of fysieke klachten, om meer inzicht te verkrijgen hoe deze zijn ontstaan en wat je zelf positief in jouw leven kunt gaan veranderen om weer te herstellen.
 • Inzicht verkrijgen in de denk- en handelwijze, zodat deze omgebogen kunnen gaan worden van negatief (ego) naar positief (ziel).
 • Hulp bij erachter komen wat jouw oude overtuigingen zijn en bepaalde normen en waarden die vanuit de opvoeding, religie, school en vrienden zijn aangeleerd (ego) maar niet overeenkomen met je eigen innerlijke waarheid en geloof (ziel), waardoor deze overtuigingen steeds botsen met de werkelijkheid en een blokkade vormen.
 • Wat de oorzaak is van onverwerkte trauma’s, die hun oorsprong kunnen hebben uit het verleden en/of vorige levens.
 • Als je meer inzicht wilt verkrijgen over jezelf en jouw leven.
 • Steun ontvangen bij een nieuwe richting die je op wil gaan.
 • Als je een tweelingziel hebt ontmoet en daardoor in een hevig transformatieproces terecht bent gekomen.
 • Begeleiding aan hooggevoelige kinderen, zoals met ADHD, ADD of Autisme, jongeren en hun ouders.

 

Aquarius-energie ofwel Shafierha-energie:

 Shafierha-energie =

* Sha = Adem Moeder God
* Fierha = Liefde/Zuiver

 

Aquariustijdperk

De Aarde wordt in het jaar 2020 volledig in de nieuwe tijd van de Aquarius-energie geboren, waarin we als wakker wordende persoon stappen gaan zetten om onze Hemel op Aarde te creëren. Qua tijdperk is de verandering in energie tot nu toe ongeveer iedere 2000 jaar geweest, het oude Vissentijdperk kwam met de komst van Jezus Christus. Het tijdperk van ‘lijden’ is nu voorbij met de komst van de Aquarius-energie. Het Vissentijdperk heeft geduurd van het jaar 0 tot ongeveer 2000 en het Aquariustijdperk duurt van 2000 tot ongeveer 4000. Het allereerste begin van de nieuwe Aquariusenergie is in de jaren 1980 op Aarde gekomen. De volledige bevruchting van de energie is rond 21-12-2012 geweest en de geboorte van de Aarde in deze nieuwe tijd bereikt zijn volle omvang in het jaar 2020, waarmee de Engelenpoortdag op 02-02-2020 in verbinding staat die veel bij ons mensen in beweging heeft gezet om het oude los te laten en het nieuwe te verwelkomen.

De energie van het Aquariustijdperk is velen malen hoger en sterker, maar mensen die vóór het jaar 2000 geboren zijn beschikken nog over de Vissentijdperk energie in hun energieveld die op een lager en dichter niveau vibreert, wat nu met de komst van de Aquarius-energie op Aarde problemen kan gaan geven, omdat hun energieveld niet meer aansluit op die van de nieuwe Wereld. Hun lichaam is niet aangepast op deze nieuwe sterke en hoge energie, ze hebben een vele smallere en dichtere aura dan de kinderen die ná het jaar 2000 zijn geboren en van nature al aangepast zijn op de nieuwe tijd. Deze kinderen worden ook wel ‘Regenboogkinderen’, ofwel ‘Nieuwetijdskinderen’ genoemd en hebben een ‘Aquarius-Aura’. Zij functioneren al op een andere frequentie, namelijk vanuit hun gevoel als ziel (hogere zelf). Vaak geeft dit problemen in het contact met volwassenen die nog een Vissentijdperk-Aura hebben en vanuit hun verstand als ego (lagere zelf) leven, omdat ze niet worden begrepen en hun aanwezigheid weerstand oproept. Zodra een volwassenen getransformeerd is in energie naar het nieuwe Aquariustijdperk, zullen ze de kinderen beter gaan begrijpen, zoals de ouders die een Nieuwetijdskind hebben gekregen. Daarom is het goed om te weten dat als je (in de toekomst) ouders van de nieuwe generatie kinderen treft, die bijvoorbeeld klagen over het gedrag van hun kind(eren) en hier met een vinger naar toe wijzen, deze bijzondere kinderen hun familieleden meestal een spiegel voorhouden. Dan wordt duidelijk dat het probleem niet bij het betreffende kind ligt, maar juist bij de ouder, die wijst naar hun eigen kind om zelf niet te hoeven groeien en vanuit hun ego liever blijven stilstaan. Als deze ouders er open voor staan is het aan te raden hen te gaan transformeren naar de nieuwe Aquarius-energie, zodat ze op hetzelfde level komen als de kinderen in combinatie met regressietherapie om datgene wat loskomt als blokkades meteen te kunnen gaan opruimen. Als voorbeeld zal een leerkracht op school die nog niet getransformeerd is naar de nieuwe tijd, veel meer risico lopen om geïrriteerd te raken en zelfs overspannen te worden of een Burn-out te krijgen dan een leerkracht die wel al over de Aquarius-energie beschikt, omdat diegene continue weerstand zal voelen in het contact met de Nieuwetijdskinderen. Ook zullen de kinderen zo’n leerkracht eerder gaan pesten, omdat ze zich niet begrepen voelen. De kinderen doen dit niet expres, het gebeurt gewoon spontaan als kleine Lichtwerkertjes die een muur om diegene heen voelen en die op deze manier proberen te doorbreken door de vastzittende blokkades van het starre en vasthoudende ego los te maken, waardoor het Licht van deze kinderen binnen kan gaan stromen als bewustwordings- en heelwordingsproces. De leerkrachten die zich tegen dit proces verzetten vanuit de weerstand die ze vanuit hun lagere zelf als ego voelen, zullen eraan onderdoor gaan, omdat ze continue aan het terugvechten zijn en uit hun slof schieten.

De sterke Aquarius-energie gaat steeds meer duwen in de aura van slapende personen uit het Vissentijdperk, als teken dat ze dienen te ontwaken, maar velen zullen deze signalen niet herkennen en verkeerd interpreteren, zoals bepaalde ziektes, hindernissen en obstakels als toeval afdoen. Deze mensen met een sterk ego hebben zoveel muren om zichzelf heen gebouwd als afweermechanisme, doen er alles aan het Licht niet binnen te hoeven laten komen en zullen zodoende niet meegroeien. De aura van zo’n iemand die slaapt uit het Vissentijdperk en niet wakker wordt past zich niet automatisch aan aan het nieuwe Aquariustijdperk. Ze zijn degeneratief geworden, de energie is vast komen te zitten en stil komen te staan zodat deze mensen niet meer weten hoe ze zelfstandig de weg naar hun ziel kunnen bewandelen omdat ze gevangen zitten in hun eigen gecreëerde oude spinnenweb van het ego. Wij Lichtwerkers kunnen door middel van de ‘Chakra Horizon Nieuwe Tijds Transformatie Healing’ hun aura transformeren naar de nieuwe tijd van de Aquarius-energie en door middel van regressietherapie blokkades helpen opruimen en levenservaringen op de juiste manier helpen verwerken. Hierdoor kan bij hun ook het heelwordings- en bewustzijnsproces starten, mits de betreffende persoon natuurlijk zelf voor het Licht kiest en mee over wil gaan naar de nieuwe Wereld van de ‘Hemel op Aarde’.

“Aquariustijdperk is mensen Wakker schudden.”

Een complete ‘Chakra Horizon Nieuwe Tijds Transformatie Therapie’ bevat 4 afspraken op verschillende dagen en tijdstippen, er dient steeds minimaal 1 nacht tussen te zitten voordat je de volgende behandeling kunt doen, het is mogelijk om de sessies in termijnen te betalen, houd er wel rekening mee dat de volledige transformatie van alle chakra`s binnen 49 dagen afgerond dient te zijn omdat de nieuwe Aquarius-energie anders opnieuw stagneert en terugvalt naar de oude energie van het Vissentijdperk:

* 1e afspraak: Transformeren van het kruin- en voorhoofdchakra.
* 2e afspraak: Transformeren van het keel- en hartchakra + regressietherapie.
* 3e afspraak: Transformeren van het zonnevlecht- en heiligbeenchakra + regressietherapie.
* 4e afspraak: Transformeren van het basischakra + regressietherapie.

Na de transformatie van de chakra`s en auralagen

 • Na ongeveer een half jaar worden/zijn de 7 hoofdchakra`s, die uit de regenboogkleuren bestaan, volledig vermengd met de kleur goud als hoogste vibratie van het ‘Gouden Aquariustijdperk’.
 • Je maakt niet meer deel uit van Vissentijdperk, hier ben je los van gekomen en staat met beide benen letterlijk en figuurlijk in het nieuwe Aquariustijdperk.
 • Deze hoge Aquarius-energie stroomt tevens door alle 7 lagen van de aura, waardoor je aura breder, sterker en strakker omlijnd wordt, zodat je beter in je eigen energie kunt blijven en van nature over een betere bescherming gaat beschikken en zodoende makkelijker voelt wat werkelijk bij je past en wat je niet langer dient om los te gaan laten. Je krijgt een hogere trilling in energie die vele malen fijner vibreert dan voorheen en zodoende sta je tevens beter in verbinding met de Lichtwereld.
 • De Aquarius-energie stroomt nu zonder probleem door de auralichamen heen en duwt na de transformatie niet meer in de aura, waardoor fysieke en/of geestelijke klachten zullen verbeteren en een gedeelte daarvan vanzelf weg zullen stromen.
 • Je wordt jezelf veel bewuster, je krijgt meer inzicht in je zichzelf, anderen en de werkelijke Wereld. Ook zul je jezelf bewuster worden van de oorzaak van een bepaalde klacht die je hebt, welke levensles hiermee in verbinding staat en voelt steeds beter welke stappen je dient te zetten om het op te lossen en je leven positief te veranderen.
 • Na de transformatie gaat jouw DNA veranderen, het wordt afgestemd op de Aquarius-energie, van 2 naar 12 strengen en verdubbelt zich. De openingen worden groter waardoor je ook gevoeliger wordt, wat de bedoeling is om weer in contact te komen met je ware zelf, informatie vanuit vorige levens op te halen, zoals jouw verborgen talenten die je eerder hebt ontwikkelt en volledig jouw hart te kunnen gaan volgen en de zacht fluisterende stem van je ziel nog beter te gaan verstaan.
 • De Aquarius-energie is meetbaar in de handen, je zou hier vaker warmte en tintelingen kunnen voelen, maar die je ook kunt waarnemen als een krachtige energie die kan prikkelen (wat je tijdens de transformatie zou kunnen voelen wat tevens een teken is dat je helende handen hebt en hiermee zou kunnen gaan werken door middel van het doen van handopleggingen).
 • Tijdens en na de transformatie kun je ook elders in het fysieke lichaam energie voelen stromen en warmte ervaren, zelfs langs de ruggengraatwervel, als teken dat er vastzittende blokkades zijn losgemaakt, waardoor de levensenergie goed en vrijelijk is gaan doorstromen.
 • De transformatie helpt Hsp’ers in hun ontwikkelingsproces, hooggevoelige personen zullen steeds beter leren aanvoelen of een blokkade van hunzelf is of dat ze deze van iemand anders overnemen en deze negatieve energieën sneller los kunnen gaan laten en hun hooggevoeligheid niet meer ervaren als een klacht, maar leren omzetten naar een gave om anderen mee te helpen.

Positieve veranderingen na de Transformatie

 • Na de transformatie zul je een betere doorstroming in je lichaam voelen en stroomt de levensenergie vanuit jezelf veel sterker.
 • Vastzittende blokkades, oude patronen en negatieve belastingen kunnen beter losgelaten worden, waardoor je uit een sleur komt en nieuwe stappen richting de toekomst gaat zetten.
 • De energie die jij uitstraalt en doorgeeft wordt sterker, waardoor je op een gegeven moment  zult merken dat hetgene wat je zaait bij je terugkomt om te oogsten.
 • Je zult het leven meer als een ‘dans’ gaan ervaren, doordat je zelf niet meer bij de pakken neer gaat zitten, omdat het makkelijker zal zijn de kracht te vinden weer op te staan na een negatief voorval. Je leert dan jouw les eruit, komt er sterker, wijzer en verlichter uit en gaat weer door op jouw bedoelde levenspad om verder te groeien. Als je merkt dat een situatie toch een grote impact op je heeft gehad of als er nog oude onverwerkte stukken van vroeger bij je omhoog komen, kun je deze door middel van een regressie-sessie meteen op gaan ruimen, zodat de betreffende situatie zich als levensles niet meer hoeft te herhalen in soortgelijke verhaallijnen die zich steeds weer aan je voordoen om jouw les hiervan te kunnen leren, meestal verpakt in een ander jasje wat op hetzelfde neer komt en zich in steeds heftigere uiterlijke vorm in je leven presenteert om je te confronteren met datgene wat je mag leren, waar je jezelf bewust van mag worden om op te ruimen.
 • Je zult jezelf ook minder snel laten raken door anderen, laten kwetsen, omdat je beseft dat nog veel mensen vanuit het Vissentijdperk de schuld bij de ander willen neerleggen om zelf te kunnen blijven slapen.
 • Je zult jezelf meer verbonden gaan voelen met mensen die ook getransformeerd zijn naar de nieuwe tijd als Aquarius-energie of al de reis naar binnen naar hun ziel aan het maken zijn om vanuit hun hart te gaan leven. Je voelt dan als het ware een hart-verbinding met personen die net als jij ook voor het Licht kiezen en graag verder willen groeien, waarmee je uren over bepaalde thema`s en levenservaringen zou kunnen spreken. Tevens zou je kunnen gewaarworden dat het contact tussen jou en je kinderen die vanaf het jaar 2000 geboren zijn zal worden versterkt, omdat je op hetzelfde niveau zit van de collectieve ziel en zodoende meer begrip voor elkaar kunt opbrengen en het gedrag van de kinderen geen weerstand meer bij je oproept waar eerder meningsverschillen of ruzies door ontstonden.
 • Je zult merken dat je bewustzijn verruimt, dat er sneller puzzelstukjes over je leven op zijn plek vallen en je in het ‘hier en nu’ kunt leven, waardoor je merkt dat jouw innerlijke Wereld synchroon gaat lopen aan de uiterlijke Wereld, zoals dat je bijvoorbeeld aan een duif denkt en net op dat moment een duif voor je neerdaalt. Dit soort situaties zijn positieve tekens of bevestigingen, hoe de leiding van de engelen werkt en je spontaan wijzen op datgene wat je op dat moment nodig hebt, goed is voor je ontwikkeling of een boodschap vanuit de Lichtwereld voor je inhouden.

Het aanpassen van het fysieke lichaam naar de hogere energieën

Er is een groot transformatieproces bij je gaande waarbij veranderingen worden doorgevoerd, dit vergt veel energie van het fysieke lichaam, waardoor je meer tijd en rust voor jezelf nodig hebt voor het verwerkingsproces. Als je de dagen na een inwijding of healing last hebt van bijvoorbeeld jeuk (vaak op de kruin), duizeligheid, misselijkheid en zelfs dat je het gevoel hebt niet meer op je benen te kunnen staan of zelfs flauw te gaan vallen, laten deze reacties zien dat jouw fysieke lichaam zich moet aanpassen naar de hogere energieën die jouw subtiele lichamen en chakra`s hebben verkregen door de ‘Chakra Horizon Nieuwe Tijds Transformatie’ inwijding. Het is aan te raden je cliënten die je door middel van de ‘Chakra Horizon Nieuwe Tijds Healing’ gaat transformeren naar de nieuwe Aquarius-energie hier van te voren over op de hoogte te stellen dat dit kan gebeuren als reactie.

Als je het nog druk hebt is de weerstand van je lichaam lager en ben je vatbaarder voor infecties. Meer rust nemen en werken aan je weerstand zal goed voor je zijn om je klachten te verhelpen.

Weerstand opbouwen kun je doen door iedere dag voldoende te slapen, veel water te drinken, een gebalanceerd dieet met veel verse groenten en fruit, iedere dag minimaal 30 minuten wandelen en bijvoorbeeld een vitamine supplement innemen, zoals vitamines van A tot Z ter ondersteuning bij het nuttige van gezonde voeding. Wanneer je vermoeid bent kun je extra Vitamine C nemen door middel van een bruistablet die opgelost wordt in water en/of in het water oplosbare poeder Magnesium die het zenuwstelsel weer tot rust brengt en kalmeert bij stressreacties.

Regressietherapie

Regressietherapie is belangrijk om toe te gaan passen om bepaalde zaken uit het verleden verder op te gaan ruimen, meestal zijn dit vastzittende blokkades die al in het verre verleden of zelfs vorige levens zijn ontstaan en zo diep zitten dat het alleen door middel van één ‘Engelen Healing’ niet opgelost kan worden. Dit omdat als de betreffende persoon (nog) niet weet waarmee zijn of haar blokkades in verbinding staan als te leren levensles en met een healing deze blokkades loskomen er dan nog geen bewustwording van de oorzaak als thema kan plaatsvinden en diegene het ook nog niet volledig kan gaan verwerken. Je zult in zo’n geval veel healings moeten geven, voordat diegene zelf ooit bewust gaat worden van de oorzaak. Regressietherapie is in het geval van diep zittende blokkades die lang geleden zijn ontstaan noodzakelijk om sneller tot een goed resultaat van heelwording aangaande het onderwerp te komen.

Vroeger vanuit het Vissentijdperk waren er regressietherapie opleidingen die lang duurde om te volgen en vooral theoretisch van aard waren. De cliënt werd naar het moment van de oorzaak geleid om datgene wat toentertijd gebeurd was volledig te gaan herbeleven, waardoor deze sessies als heftig werden ervaren en ook nog eens in tijdsduur lang duurde vergeleken met de regressietherapie die wij gaan toepassen vanuit het nieuwe Aquariustijdperk, waarbij we alleen maar even naar het moment van de oorzaak hoeven te gaan en het door middel van het toepassen van verschillende scripts de oorzaak kunnen aanraken en opruimen zonder intense herbeleving en doorvragen over het ontstaan van het probleem. Bij iemand die geboren is vóór het jaar 2000 kun je via deze nieuwe methode geen regressies doen, diegene dient eerst getransformeerd te worden naar de Aquarius-energie, zodat deze hoge energie vloeiend kan stromen, want dit is alleen mogelijk als je als therapeut zijnde en cliënt over de nieuwetijds-energie beschikt. Daardoor kan de therapeut bij het onderbewustzijn, ofwel het hogere zelf als ziel of het hart, van de cliënt komen.

Aan iedere blokkade blijkt vrijwel altijd een vorig leven aan ten grondslag te liggen. Juist doordat iemand los is gekomen van het Vissentijdperk kan hij of zij alles gaan loslaten wat van het Vissentijdperk afkomstig is. De hele rugzak met ballast, wat je jezelf zou kunnen voorstellen als het karma-kruis wat zich symbolisch bevindt achter in je nek op het punt waar de ruggenwervel het meest uitsteekt, uit dit leven maar vooral ook uit vorige levens, kan zo stapsgewijs worden losgelaten en opgeruimd. Als dit punt in de nek dik is, maar ook wanneer iemand niet goed is geaard en met voorover gebogen schouders loopt, weet je dat diegene nog veel onverwerkte stukken met zich meedraagt wat opgeruimd dient te gaan worden om de levensenergie weer goed en vrijelijk door te kunnen laten stromen. Al de tijd dat de mens in Vissentijdperk was, zou op deze wijze het karma-kruis (thema`s die verbonden zijn met het ego) nog niet opgeruimd en verwerkt kunnen gaan worden, omdat diegenen zich nog in dit tijdsvlak qua energie bevinden. Je zou het kunnen vergelijken met dat iemand ergens nog volop in zit en er deel van uitmaakt en diegene er niet los van kan komen. Pas wanneer je er los van bent kun je vanaf de zijlijn er anders en meer als een toeschouwer naar kijken. In het Vissentijdperk was het niet mogelijk om direct te komen bij de dieperliggende allereerste oorzaak van een klacht/probleem/onderwerp die lag in dat specifieke vorige leven.

“Regressie is een lichte vorm van hypnose, bij regressie -en reïncarnatietherapie gaan we er vanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt. Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens je jeugd, tijdens de periode voor je geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meer vorige levens.”

Tijdens de regressietherapie worden de onbewuste oude ervaringen, of ze nu uit de jeugd stammen of uit vorige levens, bewust gemaakt. Door middel van het toepassen van verschillende regressiescripts gaat de cliënt in een natuurlijke, lichte trancetoestand, waarbij diegene zichzelf zowel bewust is van zichzelf in het verleden, als zichzelf in het heden. Hierbij raakt diegene niet ‘weg’, zoals wel vaker gedacht wordt, integendeel, het is de bedoeling dat de betreffende persoon er zelf bij blijft, hij of zij gaat zelf immers in de therapiesessie ervaringen verwerken. Na de sessie kan diegene die de regressie onderging zichzelf gewoon nog alles herinneren. Onder begeleiding van jou als Lichtwerkers-therapeut, zal de cliënt zich kunnen focussen op de factoren van zijn of haar problemen en komt diegene meestal vrij snel terecht bij de oorzaak ervan in het verleden of een vorig leven.

Door oude ladingen en ideeën, verbonden met oude ervaringen uit de jeugd of vorige levens, bewust te maken en te verwerken, bevrijd je jezelf van de klachten die ermee verbonden waren. Regressie vormt een belangrijke therapie voor hooggevoelige personen, omdat je jezelf dan bewust wordt wie jij diep vanbinnen vanuit je hart werkelijk bent en kunt gaan onderscheiden welke stukken, emoties en gedachtes van jezelf zijn en wat je als blokkades van anderen had overgenomen, waardoor je jezelf hiervan kunt gaan losmaken. Hierdoor komt je eigenheid en eigen energie terug en kun je  herontdekken van je echte levensmissie en zielenopdracht hier op Aarde is en wat jouw ware zielsverlangens zijn om naar toe te werken om een aards Paradijs te gaan creëren. Zo helpen de regressiesessies ook om oude relaties te herstellen, bijvoorbeeld met die van jouw tweelingziel, omdat als jullie beide getransformeerd zijn naar de nieuwe Aquarius-energie jullie het karma uit vorige levens kunnen gaan opruimen, verwerken en dit niet meer tussen jullie in staat en jullie relatie geheeld wordt naar hoe die werkelijk is bedoeld.

Voorbeelden van klachten die behandeld kunnen worden door middel van regressietherapie:

Over het algemeen is regressietherapie geschikt voor iedereen die bereid en in staat is om aan zichzelf te werken, de verantwoordelijkheid voor zijn of haar verwerkings- en bewustwordingsproces te nemen, en zijn of haar gevoelens en gewaarwordingen serieus te nemen.

Veel verschillende soorten klachten zijn geschikt voor regressietherapie, zoals (onverklaarbare) angst(en), fobieën, onzekerheid, emoties als woede en verdriet, onverwerkte traumatische gebeurtenissen, een laag zelfbeeld en zelfkritiek, burn-out en stress, enzovoort.

Regressietherapie is heel geschikt om traumatische ervaringen te gaan verwerken, opgedaan in je huidige leven of een vorig leven, waarbij je kunt denken aan ongelukken, geweld, seksueel misbruik, emotionele en geestelijke mishandeling, gepest zijn et cetera.

Maar ook klachten als jezelf vervreemd voelen, je nergens thuis voelen, niet goed weten wie je bent en wat je passie is in je leven kunnen goed behandelbaar zijn door middel van regressietherapie.

Tevens kan regressietherapie ´slapende´ talenten aan het licht brengen en blokkades oplossen die je ontplooiing en spirituele groei in de weg kunnen staan, of die nu stammen uit je huidige leven, invloeden van je voorouders of vorige levens.

Daarnaast worden er tijdens de regressiesessies steeds dieper op in gegaan om energetische aanhechtingen die je leven en welzijn verstoren weg te halen, zoals het verbreken van negatieve energetische banden en ook beïnvloedingen van negatieve krachten, vloeken en zwarte magie.